Tô vít chữ thập thân ngắn có nam châm PH2x38 Kendo 20145

24.000

Tô vít chữ thập thân ngắn có nam châm PH2x38 Kendo 20145

24.000