Băng keo Tombo chịu dầu và gas (500 cuộn) ( Băng tan cho dầu và gas áp cao)

13.860.000

Băng keo Tombo chịu dầu và gas (500 cuộn) ( Băng tan cho dầu và gas áp cao)

13.860.000