Băng keo điện chống cháy FR 3M Temflex plus 0.09mm x 19mm x 18m

13.000

Băng keo điện chống cháy FR 3M Temflex plus 0.09mm x 19mm x 18m

13.000