Băng dính nhôm thường Phú Cát 48mm x 25 m

28.000

Băng dính nhôm thường Phú Cát 48mm x 25 m

28.000