Băng dính nhôm Phú Cát sợi thủy tinh không rách 48mm x 25 m

79.000

Băng dính nhôm Phú Cát sợi thủy tinh không rách 48mm x 25 m

79.000