Băng dính giấy che phủ bề mặt masking tape Nitto NO.7288

42.000

Băng dính giấy che phủ bề mặt masking tape Nitto NO.7288

42.000