Thông tin liên hệ

Địa chi: Lầu 4, số 165, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0968 77 17 92

Fax:  84 0982- 620- 546

Email: dathang.thietbinhapkhau@gmail.com

Form liên hệ